Проблемът

Меките умения са водещ фактор за успех в 21 в.

Standford University
75% от успеха ти в професионално отношение ще се дължи на меките ти умения.
Harvard University
Колко успешен ще бъдеш на работа зависи на 85% от меките умения, които ще притежаваш.
Queen's University
73% е шансът твоят бъдещ работодател да държи най-много на меките ти умения.
University College London
Доказахме положителна връзка между меките ти умения и благополучието ти като възрастен.
Chicago University
Установихме, че колкото по-развити меки умения притежаваш, толкова по-висок академичен успех ще имаш.
Това са водещите университети в света и те са единодушни, че степента на развитие на меките умения предвещават висок успех в академичен, професионален и личен план в 21 в.

На съвременият човек му липсват меки умения

Wall Street Journal
89% от работодателите имат сериозни предизвикателства с намирането на служители с развити меки умения.
LinkedIn
В нашата класация на липсващи умения, които работодателите търсят, меките умения са на място номер 1.
Adecco
Всеки втори работодател посочва липсата на меки умения у своите служители като най-голямата заплаха за своя бизнес.
Partnership for 21st Century Learning
Смятахме, че най-големият проблем на образованието по света е, че не осигурявя достатъчно висока техническа експертиза. Грешахме. Най-големият проблем е липсата на развити меки умения.
Програма за международно оценяване на учениците
64% от ученици на възраст 15 - 16 години нямат дори базови умения за работа в екип и не могат да решават проблеми в група. В това отношение образователните системи по света се провалиха.
Това са само част от негативните статистики, които ясно показват, че меките умения са дефицит в съвремения свят. И нещо по-притеснително – образователната ни система сериозно изостава в развитието на тези умения у подрастващите.

Развийте меките си умения чрез

Пукльовците