Методика

„Пукльовците“ включват методика на обучение, разработена съвместно с катедра „Начална училищна педагогика“ и катедра „Специална педагогика и логопедия“ към „Факултет по науки за образованието и изкуствата“ в Софийски университет, както и учители в начален курс на обучение.

Нашата методика е съобразена с:

Учебните планове и програми към МОН
 • Задачите, които учениците решават, следват учебния материал по математика и български език от 1-ви до 4-ти клас.
 • Екологичните теми, които пукльовците засягат, са подходящи за часовете по „Околен свят“ и „Човекът и природата“.
Натоварения график на учителите
 • Включва разработени сценарии, които учителите да следват, докато ползват „Пукльовците“.
 • Предоставя насоки за анализ на екипната работа и подходи за даване на ефективна обратна връзка.
 • Дейностите с „Пукльовците“ изискват 20 – 30 минути учебно време на седмица.
Съвременните изисквания и очаквания към учителите
 • Дава възможност учителят да използва съвременни технологии и игрови подход в час.
 • Помага на учителя да развива социалните умения и емоционалната интелигентност на своите ученици. Две базови предпоставки за успех в 21-ви век.
Евентуалната липса на инфраструктура в училище
 • Нужни са 5–6 таблета за клас от 25 до 30 ученика.
 • Не изисква интернет по време на час.
 • Пукльовците са достъпни и във вид на физически, настолни игри.
Необходимостта да се пренесе наученото извън класната стая
 • Учителят има възможност да постави групови задачи за домашна работа, при които учениците, организирани в отдалечени, виртуални екипи ще трябва да приложат наученото в клас.
 • Чрез физическите, настолни игри на Пукльовците, учениците имат възможност да упражняват наученото в училище, работейки в екип със своето семейство и приятели.
Нуждата от специфично учебно съдържание
 • Учителят може да създава игри със свое собствено съдържание, което да отговаря на специфичните нужни на неговите ученици.
 • Учителят може да сподели своето съдържание с своите колеги, както и с останалите ползватели на Пукльовците.
Предимствата от кооперативното учене
 • Дава възможност за кооперативно учене, което е доказано, че има положителен ефект върху академичния успех и представянето на учениците.
 • Дава възможност на учителя да разнообрази учебния процес и така да повиши мотивацията за учене и ангажираността на своите ученици.
Рисковете от дигиталните технологии
 • Пукльовците са достъпни единствено в училищна среда.
 • Играят се винаги в присъствието на учител.