Ръководство за ползване на Лесопукльовците

Ръководство за ползване на Лесопукльовците

Версия 6.2

I. Избор на игра през Хъбът на Пукльовците

https://hub.thepoppals.com/games/
Екран за избор на игра
1
2
3
4

1. Хъбът на Пукльовците

Хъбът на Пукьовците включва списък с предефинирани игри, от които може да избирате. Може да го достъпите като посетите https://hub.thepoppals.com/games/.

2. Филтри

Може да използвате филтрите, за да ограничите списък с игри по определени критерии – напр. клас или сложност на играта.

3. Код на играта

След като изберете играта, която ще играете с Лесопукльовците – трябва да запомните нейния код. Него ще трябва да въведете по-късно в Конфигуратора, за да генерирате код и стартирате играта.
Инфо:Има игри, които може да играете безплатно с Лесопукльовците (без да имате абонамент и без да е нужен Конфигуратор). Те са отбелязани със зелен надпис "(безплатен достъп)" в полето, в което е кода на играта.

4. Разгледайте играта

Води към страница, която подробно описва играта. Също така предоставя демо, с което може да видите играта в действие.

II.ЕКРАН ЗА НАСТРОЙКА В КОНФИГУРАТОРА

Начален екран в Конфигуратора
1
2
3
4
5
6
7

1. Назад

Води обратно към Екрана за избор на игра.

2. Поле за въвеждане на кода на играта

Тук посочвате кода на играта, който сте избрали в предходната стъпка.

3. Опция за стриктно спазване на времето за игра

Когато е включена тази опция, всички отбори ще свършат по едно и също време.
Важно:При Лесопукльовците задачите са краен брой. Ето защо е възможно някой отбор да ги реши преди да е изтекло времето за игра. Включете тази опция, ако искате играта да продължи еднакво дълго за всички отбори (т.е. по-бързите отбори ще трябва да изчакат по-бавни, преди да видят своя резултат).

4. Опция за показване на пояснения след края на нивата

Когато е включена тази опция се появяват пояснения в края на нивата (ако такива има).
Важно:Възможно е в играта да има пояснения след определени нива. Чрез тях се обясняват отговорите на задачите и се представя нова информация. Така, чрез Лесопукльовците, децата могат да учат нов материал.

5. Опция за стриктно спазване на времето, предназначено за пояснения след края на нивата

Когато е включена тази опция, всички отбори ще имат строго време, в което те трябва да прочетат и осмислят поясненията към нивата.
Важно:При липса на стриктно време за прочитане и осмисляне на поясненията към нивата – децата могат да се изкушат и изцяло да ги пропуснат. Ето защо, ако искате да сте сигурни, че децата няма да препуснат през поясненията, е добре да включите тази опция.

6. Време за игра

Дава възможност да изберете продължителността на играта. Вариантите са 5, 10 или 15 минути.

7. Генерирайте код

III. ИГРОВИ ЕКРАН НА ЛЕСОПУКЛЬОВЦИТЕ

Игрови екран на Лесопукльовците
1
2

1. Индивидуални задачи

Индивидуалните задачи са предназначени за индивидуална работа на учениците. Тяхното условие се появява автоматично в началото на играта.

2. Колективни задачи

Колективните задачи изискват от учениците да си сътрудничат и да работят в екип. Тяхното условие се появява автоматично в началото на играта.

IV. ИГРОВИ ЕКРАН НА ЛЕСОПУКЛЬОВЦИТЕ - ДРУГИ

Игрови екран на Лесопукльовците
3
4
5
6
7

3. Лесопукльо

Това е главният герой в играта, чийто размер и събрани семена показват текущия резултат на отбора. Колкото по-добре се справя отборът – толкова „по-раздут“ е Лесопукльото и толкова повече дървета ще бъдат засадени.
Инфо:Лесопукльото изразява емоции. При всеки верен отговор той се радва, а при грешен – се натъжава.
Важно:С всяка правилно решена колективна задача размерът на Лесопукльото и събраните семена се увеличават. С всеки грешен отговор (независимо на индивидуална или колективна задача) – те намаляват.

4. Шишарки и семена, чрез които ще бъдат посъдени нови дървета

Показва текущия резултат на отбора. Колкото по-добре се справя той – толкова по-малко семена остават на земята.
Важно:С всяко правилно решение на колективна задача семената, които Лесопукльото е събрал се увеличават. С всеки грешен отговор (независимо на индивидуална или колективна задача) – те намаляват.

5. Назад

Води обратно към Екрана за избор на броя на играчите.

6. Оставащо време

Показва оставащото време за игра.

7. Помощ

Показва инструкции за това как се решават индивидуалните и колективните задачи.

V. ЕКРАН С ПОЯСНЕНИЯ

Екран с пояснения в Лесопукльовците
1
2
3

1. Бутон за показване на следващото пояснение

Всяко дете прочита на глас своето пояснение и когато отборът е осмислил казаното, продължават със следващото пояснение като натиснат този бутон.
Инфо:Поясненията се показват едно след друго в последователен ред.

2. Пояснение

Поясненията имат за цел да обяснят отговора на индивидуалната задача на съответния играч и да предоствят нова информация на отбора. Чрез тях може да случи учене на нов материал.

3. Оставащо време до края на поясненията

Показва времето, което остава на отбора, за да прочетат и осмислят поясненията към нивото.

VI. ЕКРАН С БРОЯЧ СЛЕД РЕШАВАНЕ НА ВСИЧКИ ЗАДАЧИ

Екран с брояч в Лесопукльовците
1

1. Оставащо време до края на играта

Инфо:Показва се, когато отборът е решил всички задачи преди да изтече времето на играта и учителят е включил опцията за стриктно спазване на време за игра.