Ръководство за ползване на Пукльовците

Ръководство за ползване на Пукльовците

Версия 6.2

I. СКАНИРАЩ ЕКРАН

Сканиращ екран
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1. Камера

Сканира QR кода, генериран през Конфигуратора. За целта генерирайте QR код през Конфигуратора и го насочете към Вашата камера. В момента, в който QR кодът бъде успешно сканиран, ще бъдете прехвърлени към Екрана за избор на броя на играчите. При неуспешен опит – ще Ви бъде показана грешка.
Важно:Генерираният през Конфигуратора QR код е валиден 30 минути. След изтичането на този период няма да може да стартирате Пукльовците с него. Ето защо препоръчваме генерирането на QR кода да става непосредствено преди началото на играта в час.

2. Общи условия

3. Политика за поверителност

4. Води към настоящето „Ръководство за ползване на Пукльовците“

5. Смяна на камера

В случай че Вашето устройства разполага с две камери – дава възможност да смените камерата, с която сканирате QR кода.

6. Достъп с ръчен код

Позволява да въведете ръчен код за игра, който се генерира от Конфигуратора заедно с QR кода. Това може да се наложи, ако по някаква причина не може да сканирате QR кода (напр. камерата не работи).
Важно:За да използвате ръчния код за игра е необходимо да имате достъп до интернет, както от Конфигуратора, така и от устройствата, на които ще играете с Пукльовците.

7. Безплатен достъп

Съществуват игри на Пукльовците, които могат да се играят безплатно. Те могат да бъдат намерени на https://hub.thepoppals.com/games, където са отбелязани с "(безплатен достъп)".
Важно:Възможно е за някои от безплатните игри да е нужен достъп до интернет. Препоръчваме Ви да проверите това предварително (напр. преди началото на урока).

8. Влез в турнир

Дава възможност да се включите в турнир на Пукльовците.

9. „Демо“ режим

Позволява демонстриране или тестване на основните функционалности на Пукльовците.

10. Инсталирана версия

Показва номера на инсталираната от Вас версия. При натискане води към https://thepoppals.com/packages, където имате възможност да обновите своята версия, в случай че тя не е актуална.
Инфо:При стартиране на Пукльовците, играта автоматично проверява чрез Интернет коя е нейната последна актуална версия. Ако тя се различава от тази, която Вие имате инсталирана – иконката променя цвета си в червено и се появява балон с текст. В този случай ние препоръчваме да актуализирате своята версия като натиснете върху балона с текст.
Важно:Конфигураторът и Пукльовците са свързани приложения и, за да работят безпроблемно, те трябва да имат една и съща версия. За да проверите дали това е така – сравнете инсталираната версия на Конфигуратора с тази на Пукльовците. Ако те се различават – обновете и двете приложения до последната им актуална версия.

11. Смяна на език

Превключва езика, използван от приложението. Възможните опции са български и английски език.

12. Изход

Затваря Пукльовците.

II. ЕКРАН ЗА ИЗБОР НА ИГРА (ПРИ ДЕМО РЕЖИМ)

Екран за избор на игра
1
2
3
4
5
6
7
7
8

1. Назад

Води обратно към Сканиращия екран.

2. Нефтопукльовците

Води към играта за Нефтопукльовците, с която може да упражнявате действията събиране и изваждане до 100, както и поставяне на знака за сравнение между два числови израза.

3. Прахопукльовците

Води към играта за Прахопукльовците, с която може да упражнявате таблицата за умножение и деление.

4. Боклупукльовците

Води към играта за Боклупукльовците, с която може да упражнявате действията събиране и изваждане до 1000.

5. Торопукльовците

Води към играта за Торопукльовците, с която може да упражнявате текстови задачи за намиране на обиколка или лице на геометрични фигури.

6. Лесопукльовците

Води към Лесопукльовците, който е шаблон за предефинирани игри, създадени през „Хъбът на Пукльовците“. На https://hub.thepoppals.com/games може да намерите списъка от предефинирани игри. Чрез тях може да упражнявате предмети, които са различни от математика (напр. български език).

7. Опция за работа с неизвестни

Може да включите режим на игра (както за Нефтопукльовците, така и за Прахопукльовците), при който индивидуалните задачи изискват от учениците да намерят неизвестни числа в равенства и да ги използват при решаването на колективните задачи.

8. Списък с налични игри

Може да използвате скролера, за да достъпите всички налични игри.

III. ЕКРАН ЗА ИЗБОР НА БРОЯ НА ИГРАЧИТЕ

Екран за избор на броя на играчите
1
2
3

1. Бутони от 1 до 6

Определят броя на играчите, които могат да бъдат от 1 до 6 включително.

2. Старт

Стартира играта.

3. Назад

Води обратно към Сканиращия екран.
Важно:Максималното време, което може да останете на Екрана за избор на броя на играчите, е 10 минути. След това автоматично ще бъдете прехвърлени на Сканиращия екран.

IV. ИГРОВИ ЕКРАН НА НЕФТОПУКЛЬОВЦИТЕ

Игрови екран на Нефтопукльовците
1
2
3
4

1. Индивидуални задачи

Дават възможност да се упражни събирането и изваждането на числата до 100.

2. Колективни задачи

Дават възможност учениците да работят заедно, за да намерят излишното число – числото, което не се среща измежду числовите стойности на нито една от индивидуалните им задачи.

3. Нефтопукльо

4. Нефтен разлив

Важно: Може да намерите подробно описание на играта в Ръководството за ползване на Нефтопукльовците.

V. ИГРОВИ ЕКРАН НА ПРАХОПУКЛЬОВЦИТЕ

Игрови екран на Прахопукльовците
1
2
3
4

1. Индивидуални задачи

Дават възможност да се упражни таблицата за умножение и деление.

2. Колективни задачи

Дават възможност учениците да работят заедно, за да намерят числото, което е равно на разликата между най-голямото и най-малкото число, измежду числовите стойности на индивидуалните им задачи.

3. Прахопукльо

4. Замърсяване с фини прахови частици

Важно: Може да намерите подробно описание на играта в Ръководството за ползване на Прахопукльовците.

VI. ИГРОВИ ЕКРАН НА БОКЛУПУКЛЬОВЦИТЕ

Игрови екран на Боклупукльовците
1
2
3
4

1. Индивидуални задачи

Дават възможност да се упражни събирането и изваждането на числата до 1000.

2. Колективни задачи

Дават възможност учениците да работят заедно, защото зависят един от друг при решаването на индивидуалните си задачи.

3. Боклупукльо

4. Торби с боклук, които трябва да бъдат сортирани и в последствие рециклирани

Важно: Може да намерите подробно описание на играта в Ръководството за ползване на Боклупукльовците.

VII. ИГРОВИ ЕКРАН НА ТОРОПУКЛЬОВЦИТЕ

Игрови екран на Торопукльовците
1
2
3
4

1. Индивидуални задачи

Дават възможност да се упражни намирането на обиколка и/или лице на геометрични фигури.

2. Колективни задачи

Дават възможност учениците да работят заедно, защото всяко от тях разполага с част от текстовата задача и те трябва да я сглобят, за да могат да я решат.

3. Торопукльо

4. Изкуствена тор

Важно: Може да намерите подробно описание на играта в Ръководството за ползване на Торопукльовците.

VIII. ИГРОВИ ЕКРАН НА ЛЕСОПУКЛЬОВЦИТЕ

Игрови екран на Лесопукльовците
1
2
3
4

1. Индивидуални задачи

Индивидуалните задачи са предназначени за индивидуална работа на учениците. Чрез тях всеки ученик допринася към успеха на отбора.

2. Колективни задачи

Колективните задачи изискват от учениците да си сътрудничат и да работят в екип.

3. Лесопукльо

4. Шишарки и семена, чрез които ще бъдат посъдени нови дървета

Важно: Може да намерите подробно описание на играта в Ръководството за ползване на Лесопукльовците.

IX. ЕКРАН ЗА ОЦЕНКА НА ЕМОЦИИТЕ

Екран за оценка на емоциите
1

1. Оценка на емоциите на всеки играч

Дава възможност на всеки играч да оцени как се чувства в края на играта. Жълтото усмихнато лице означава, че ученикът се чувства добре, а синьото натъжено лице – че не се чувства добре (напр. е тъжен, гневен, разочарован и др.).

X. ЕКРАН С РЕЗУЛТАТИ

Екран с резултати
1
2
3
4
5

1. Резултат

Показва резултата на отбора.

2.Показател за настроението в екипа

Показва какво е настроението в екипа – как са се чувствали играчите в края на играта. Колкото повече са червените сърца, толкова повече положителни емоции са преобладавали в екипа по време на играта.
Инфо:Настроението на екипа се измерва на базата на индивидуалните оценки на чувствата на играчите в края на играта.

3. Успех

След пукането на Пукльото – той се размножава и се появяват нови Пукльовци. Броят на новите Пукльовци определя доколко успешно се е справил отборът. В случай че са четири – то играта е успешна.

4. Добаване на 5 точки към резултата на отбора

По своя преценка, учителят може да награди отбора с допълнителни 5 точки.

5. Назад

Води обратно към Екрана за избор на играчи.
Важно:Максималното време, което може да останете на Екрана с резултати, е 15 минути. След това автоматично ще бъдете прехвърлени на Сканиращия екран.