Ръководство за ползване на Торопукльовците

Ръководство за ползване на Торопукльовците

Версия 6.2

I.ЕКРАН ЗА НАСТРОЙКА В КОНФИГУРАТОРА

Начален екран в Конфигуратора
1
2
3
4
5
6
7

1. Назад

Води обратно към Екрана за избор на игра.

2. Избор на числовия интервал, в който ще се извършват действията

Дава възможност да изберете числовия интервал, в който ще се извършват действията събиране и изваждането. Опциите са от 0 до 100 и от 0 до 1000.

3. Опция за включване на отношения с „пъти повече“

Дава възможност да се включи отношението „пъти повече“.
Важно:Когато сте избрали интервал от 0 до 100 - с „пъти повече“ е ограничено до таблицата за умножение и деление. В противен случай то включва умножение с едноцифрено число.

4. Избор на геометрични фигури

Дава възможност да изберете видовете геометрични фигури, които искате да бъдат упражнявани.

5. Избор на упражняваните геометрични задачи

Дава възможност да изберете дали да упражнявате намирането на обиколка на геометрична фигура, намирането на лице на правоъгълник, или и двата вида геометрични задачи.

6. Време за игра

Дава възможност да изберете продължителността на играта. Вариантите са 5, 10 или 15 минути.

7. Генерирайте код

II. ИГРОВИ ЕКРАН НА ТОРОПУКЛЬОВЦИТЕ

Игрови екран на Торопукльовците
1
2

1. Индивидуални задачи

Всеки ученик получава текст, който е част от колективната задача за намиране на обиколка или лице на геометрична фигура. Индивидуалната задача на всеки от учениците е да прочете и разбере своя текст.

2. Колективни задачи

Задачата на учениците е заедно да стигнат до условието и решението на задачата, като за целта е необходимо да коментират и сглобят своите части в обща задача. Когато достигнат до решението, учениците маркират верния отговор от изброените върху Торопукльото.
Важно:С напредването на играта задачите се усложняват, като се включват различни отношения между величините. Екраните по-долу показват как точно става това.
Сложност на задачите в играта на Торопукльовците - 1 нивоСложност на задачите в играта на Торопукльовците - 2 ниво

III. ИГРОВИ ЕКРАН НА ТОРОПУКЛЬОВЦИТЕ - ДРУГИ

Игрови екран на Торопукльовците
3
4
5
6
7

3. Торопукльо

Това е главният герой в играта, чийто размер и събрана изкуствена тор показват текущия резултат на отбора. Колкото по-добре се справя отборът – толкова „по-раздут“ е Торопукльото и толкова повече изкуствена тор е събрал.
Инфо:Торопукльото изразява емоции. При всеки верен отговор той се радва, а при грешен – се натъжава.
Важно:С всяка правилно решена колективна задача размерът на Торопукльото и събраната изкуствена тор се увеличават. С всеки грешен отговор (независимо на индивидуална или колективна задача) – те намаляват.

4. Изкуствена тор

Показва текущия резултат на отбора. Колкото по-добре се справя той – толкова „по-чист“ е екранът.
Важно:С всяко правилно решение на колективна задача изкуствения тор намалява. С всеки грешен отговор (независимо на индивидуална или колективна задача) – той нараства.

5. Назад

Води обратно към Екрана за избор на броя на играчите.

6. Оставащо време

Показва оставащото време за игра.

7. Помощ

Показва инструкции за това как се решават индивидуалните и колективните задачи.