Ръководство за ползване на Прахопукльовците

Ръководство за ползване на Прахопукльовците

Версия 6.2

I.ЕКРАН ЗА НАСТРОЙКА В КОНФИГУРАТОРА

Начален екран в Конфигуратора
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1. Назад

Води обратно към Екрана за избор на игра.

2. Избор на числата, които ще бъдат упражнявани

Дава възможност да изберете числата, с които искате да упражнявате действията умножение и деление.

3. Изчисти

Дава възможност да изчистите числата за упражнение, които вече сте избрали.

4. Всички

Дава възможност да изберете всички числа за упражнение. Тази опция е подходяща, когато искате да упражнявате цялата таблица за умножение и деление.

5. Избор на действията, които ще бъдат упражнявани

Дава възможност да изберете дали да упражнявате единствено действието умножение, действието деление или и двете заедно.

6. Опция за включване на действието умножение с нула

Дава възможност да включите действието умножение с нула, при умножение на числа от 1 до 10.

7. Опция за работа с неизвестни

Дава възможност да изберете дали при индивидуалните задачи ще се търсят неизвестни числа в равенства.
Важно:Учениците търсят неизвестни числа в равенства и трябва да запомнят отговорите си. Те трябва да обменят тази информация помежду си, за да решат колективната си задача. Условието на колективните задачи е същото, както при Прахопукльовците без неизвестни.

8. Време за игра

Дава възможност да изберете продължителността на играта. Вариантите са 5 или 10 минути.

9. Генерирай код

II. ИГРОВИ ЕКРАН НА ПРАХОПУКЛЬОВЦИТЕ - ИНДИВИДУАЛНИ ЗАДАЧИ

Игрови екран на Прахопукльовците (индивидуални задачи)
1

1. Индивидуални задачи

Дават възможност да се упражни таблицата за умножение и деление.
Важно:С напредването на играта индивидуалните задачи се усложняват, като към действията умножение и деление се добавят и действията събиране и изваждане. Схемата по-долу показва как точно става това.
Сложност на задачите в индивидуалната игра на Прахопукльовците - 1 нивоСложност на задачите в индивидуалната игра на Прахопукльовците - 2 ниво

III. ИГРОВИ ЕКРАН НА ПРАХОПУКЛЬОВЦИТЕ - KОЛЕКТИВНИ ЗАДАЧИ

Игрови екран на Прахопукльовците (колективни задачи)
2

2. Колективни задачи

Дават възможност учениците да работят заедно, за да намерят числото, което е равно на разликата между най-голямото и най-малкото число, измежду числовите стойности на индивидуалните им задачи.
Инфо:Колективната задача се показва след като всички ученици решат своите индивидуални задачи.
Важно:С напредването на играта, колективните задачи се усложняват, като се увеличава броят на числата, измежду които учениците трябва да намерят правилното число. Схемата по-долу показва как точно става това.
Сложност на задачите в колективната игра на Прахопукльовците - 1 нивоСложност на задачите в колективната игра на Прахопукльовците - 2 нивоСложност на задачите в колективната игра на Прахопукльовците - 3 нивоСложност на задачите в колективната игра на Прахопукльовците - 4 нивоСложност на задачите в колективната игра на Прахопукльовците - 5 нивоСложност на задачите в колективната игра на Прахопукльовците - 6 ниво

IV. ИГРОВИ ЕКРАН НА ПРАХОПУКЛЬОВЦИТЕ - ДРУГИ

Игрови екран на Прахопукльовците (други)
3
4
5
6
7

3. Прахопукльо

Това е главният герой в играта, чийто размер и брой петна показват текущия резултат на отбора. Колкото по-добре се справя отборът – толкова „по-раздут“ е Прахопукльото и толкова повече фини прахови частици от въздуха е събрал (съответно изчистил).
Инфо:Прахопукльото изразява емоции. При всеки верен отговор той се радва, а при грешен – се натъжава.
Важно:С всяка правилно решена колективна задача размерът и броят на петната на Прахопукльото се увеличават. С всеки грешен отговор (независимо по индивидуална или колективна задача) – те намаляват.

4. Замърсяване с фини прахови частици

Показва текущия резултат на отбора. Колкото по-добре се справя той – толкова „по-чист“ е екранът.
Важно:С всяко правилно решение на колективна задача облаците фини прахови частици намаляват. С всеки грешен отговор (независимо по индивидуална или колективна задача) – те нарастват.

5. Назад

Води обратно към Екрана за избор на броя на играчите.

6. Оставащо време

Показва оставащото време за игра.

7. Помощ

Показва инструкции за това как се решават индивидуалните и колективните задачи.

V. ИГРОВИ ЕКРАН В ПРАХОПУКЛЬОВЦИТЕ С НЕИЗВЕСТНИ

Игрови екран на Прахопукльовците с неизвестни
1
2

1. Индивидуални задачи

Дават възможност да се упражни таблицата за умножение и деление, докато учениците търсят неизвестни числа (обозначени с квадратчета) в равенства
Важно:С напредването на играта индивидуалните задачи се усложняват, както е показано на схемата по-долу.
Сложност на задачите с неизвестни Прахопукльовците - 1 нивоСложност на задачите с неизвестни Прахопукльовците - 2 ниво

2. Колективни задачи

Условието на колективните задачи е същото, както при Прахопукльовците без неизвестни.
Важно:Когато Прахопукльовците се играят с неизвестни само от един ученик, той трябва да посочи отговора на индивидуалната си задача измежду числата, които са в центъра на екрана върху Прахопукльото.