Ръководство за ползване на Боклупукльовците

Ръководство за ползване на Боклупукльовците

Версия 6.2

I.ЕКРАН ЗА НАСТРОЙКА В КОНФИГУРАТОРА

Начален екран в Конфигуратора
1
2
3
4
5
6

1. Назад

Води обратно към Екрана за избор на игра.

2. Избор на числовия интервал, в който ще се извършват действията

Дава възможност да изберете числовия интервал, в който ще се извършват действията събиране и изваждане. Опциите са от 0 до 100 и от 0 до 1000.

3. Избор на действията, които ще бъдат упражнявани

Дава възможност да изберете дали учениците да се упражняват само в действие събиране или да се включи и изваждането.

4. Избор на броя на преминаванията

Дава възможност да изберете колко преминавания да включват различните случаи от събиране и изваждане.

5. Време за игра

Дава възможност да изберете продължителността на играта. Вариантите са 5, 10 или 15 минути.

6. Генерирайте код

II. ИГРОВИ ЕКРАН НА БОКЛУПУКЛЬОВЦИТЕ

Игрови екран на Боклупукльовците
1
2

1. Индивидуални задачи

Дават възможност да се упражнят събирането и изваждането на числата до 1000. Целта е учениците да намерят стойността на своя предмет (вляво), като пресметнат числовите изрази. В числовите изрази също има предмети, чиято стойност е дадена, а учениците трябва да се ориентират, за да я открият и да заместят предмета със съответното число.
Важно:С напредването на играта индивидуалните задачи се усложняват, като най-лесните са със събиране и изваждане на кръгли десетици и стотици. Схемата по-долу показва как точно става това.
Сложност на задачите в индивидуалната игра на Боклупукльовците - 1 нивоСложност на задачите в индивидуалната игра на Боклупукльовците - 2 нивоСложност на задачите в индивидуалната игра на Боклупукльовците - 3 ниво

2. Колективни задачи

Колективната задача на учениците изисква те да намерят стойността на всички предмети (боклуци), за да може Боклупукльото да ги събере. Срещу всеки предмет върху Боклупукльото са посочени два възможни отговора. Учениците трябва да работят заедно (защото зависят един от друг), за да намерят правилните отговори и да ги маркират.

III. ИГРОВИ ЕКРАН НА БОКЛУПУКЛЬОВЦИТЕ - ДРУГИ

Игрови екран на Боклупукльовците
3
4
5
6
7

3. Боклупукльо

Това е главният герой в играта, чийто размер и брой торби с боклук показват текущия резултат на отбора. Колкото по-добре се справя отборът – толкова „по-раздут“ е Боклупукльото и толкова повече торби с боклук е събрал.
Инфо:Боклупукльото изразява емоции. При всеки верен отговор той се радва, а при грешен – се натъжава.
Важно:С всяка правилно решена колективна задача размерът на Боклупукльото и броят на събраните торби с боклук се увеличават. С всеки грешен отговор (независимо на индивидуална или колективна задача) – те намаляват.

4. Торби с боклук (сметище)

Показва текущия резултат на отбора. Колкото по-добре се справя той – толкова „по-чист“ е екранът.
Важно:С всяко правилно решение на колективна задача сметището намалява. С всеки грешен отговор (независимо на индивидуална или колективна задача) – то нараства.

5. Назад

Води обратно към Екрана за избор на броя на играчите.

6. Оставащо време

Показва оставащото време за игра.

7. Помощ

Показва инструкции за това как се решават индивидуалните и колективните задачи.