Ръководство за ползване на Конфигуратора на Пукльовците

Ръководство за ползване на Конфигуратора на Пукльовците

Версия 6.2

I. НАЧАЛЕН ЕКРАН

Начален екран в Конфигуратора
1
2
3
4

1. Води към настоящето „Ръководство за ползване на Конфигуратора“

2. Инсталирана версия

Показва номера на инсталираната от Вас версия.
Инфо: При стартиране на Конфигуратора, той автоматично проверява своята последна актуална версия. Ако тя се различава от тази, която имате – иконката променя цвета си и се появява балон с текст. В този случай препоръчваме да актуализирате своята версия.
Важно: Конфигураторът и Пукльовците са свързани приложения и съответно, за да работят безпроблемно, е препоръчително те да имат една и съща версия. За да проверите дали това е така – сравнете инсталираната версия на Конфигуратора с инсталираната версия на Пукльовците. Ако те се различават – обновете и двете приложения до последната им актуална версия.

3. Смяна на език

Превключва езика, използван от приложението. Възможните опции са български и английски език.

4. Изход

Начален екран в Конфигуратора
5
6
7
8
9
10
11

5. Поле за въвеждане на абонаментен номер

Поле, в което следва да въведете номера на абонамента, през който искате да настроите и стартирате Пукльовците.

6. Влезте

Води към Eкрана за избор на профил.

7. Синхронизирайте

Конфигураторът не изисква интернет и съответно може да бъде използван в офлайн режим. Въпреки това е необходимо през определен период от време да го синхронизирате, за да може той да актуализира информацията по Вашите абонаменти.

8. Брой дни до задължителната синхронизация

9. Активирайте

Води към Екрана за активиране на абонамента.

10. Играйте безплатно

Дава възможност да изиграете десет безплатни игри като поканите трима свои колеги да изпробват Пукльовците.
Инфо: Ако вече сте поканили свои колеги през Конфигуратора, бутонът води към Екрана за избор на игра.

11. Брой оставащи безплатни игри

II. ЕКРАН ЗА АКТИВИРАНЕ

Екран за активиране в Конфигуратора
1
2
3
4
5

1. Назад

Води обратно към Началния екран.

2. Поле за въвеждане на абонаментен номер

3. Поле за въвеждане на кода за активиране

4. Активирайте

Превключва езика, използван от приложението. Възможните опции са български и английски език.
Активира през интернет Вашия Конфигуратор.

5. ID на устройството

Показва уникалния идентификационен номер на Вашето мобилно устройство.
Инфо: Номерът на Вашето мобилно устройство ни позволява по-лесно да идентифицираме и отстраняваме грешки, свързани с активирането и синхронизирането на Вашия Конфигуратор.

III. ЕКРАН ЗА ПОКАНА НА КОЛЕГИ

Екран за покана на колеги в Конфигуратора
1
2
3
4
5
6
7
8

1. Назад

Води обратно към Началния екран.

2. Поле за въвеждане на Вашето пълно име

3. Поле за въвеждане на Вашия email

4. Поле за въвеждане на email на първи Ваш колега, на когото искате да изпратите покана

5. Поле за въвеждане на email на втори Ваш колега, на когото искате да изпратите покана

6. Поле за въвеждане на email на трети Ваш колега, на когото искате да изпратите покана

7. Опция за абониране за нашия новинарски бюлетин

8. Изпратете покана

IV. ЕКРАН ЗА ИЗБОР НА ПРОФИЛ

Екран за избор на профил в Конфигуратора
1
2
3
4
5
6

1. Назад

Води обратно към Началния екран.

2. Списък с профили

Показва всички потребители, които използват абонамента. При натискане върху конкретен потребител се отваря Екрана за избор на игра.

3. Име на потребителя

4. Брой изиграни игри от потребителя

5. Създайте и добавете нов профил

Дава възможност да създадете и добавите нов потребител към абонамента.

6. Добавете съществуваш профил

Дава възможност да свържете вече съществуващ потребител към текущия абонамент.

V. ЕКРАН ЗА СЪЗДАВАНЕ И ДОБАВЯНЕ НА НОВ ПРОФИЛ

Екран за създаване и добавяне на нов профил в Конфигуратора
1
2
3
4
5
6
7

1. Назад

Води обратно към Екрана за избор на профил.

2. Поле за въвеждане на Вашия email

3. Поле за въвеждане на Вашето първо име

4. Поле за въвеждане на Вашето фамилно име

5. Поле за въвеждане на Вашата парола

6. Опция за абониране за нашия новинарски бюлетин

7. Създаване и добавяне на нов профил към абонамента

Създаването на профил Ви позволява да използвате платформата „Хъбът на Пукльовците“, за да създавате сами игри.

VI. ЕКРАН ЗА ДОБАВЯНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ПРОФИЛ

Екран за добавяне на съществуващ профил в Конфигуратора
1
2
3
4

1. Назад

Води обратно към Екрана за избор на профил.

2. Поле за въвеждане на Вашия email

3. Поле за въвеждане на Вашата парола

4. Добавяне на съществуващ профил

В случай, че сте забравили своята парола – попълнете формата https://hub.thepoppals.com/forgottenPassword и тя ще ви бъде изпратена на електронната Ви поща.

VII. ЕКРАН ЗА ИЗБОР НА ИГРА

Екран за избор на игра в Конфигуратора
1
2
3
4
5
6
7

1. Назад

Води обратно към Екрана за избор на профил.

2. Нефтопукльовците

Води към Екрана за настройка на играта за Нефтопукльовците, с която може да упражнявате действията събиране и изваждане до 100, както и поставяне на знака за сравнение между два числови израза.

3. Прахопукльовците

Води към екрана за настройка на играта за Прахопукльовците, с която може да упражнявате таблицата за умножение и деление.

4. Боклупукльовците

Води към екрана за настройка на играта за Боклупукльовците, с която може да упражнявате действията събиране и изваждане до 1000.

5. Торопукльовците

Води към екрана за настройка на играта за Торопукльовците, с която може да упражнявате текстови задачи за намиране на обиколка или лице на геометрични фигури.

6. Лесопукльовците

Води към екрана за настройка на играта за Лесопукльовците, който е шаблон за предефинирани игри, създадени през „Хъбът на Пукльовците“.

7. Списък с налични игри

Може да използвате скролера, за да достъпите всички налични игри.

VIII. ЕКРАН ЗА НАСТРОЙКА НА ИГРАТА ЗА НЕФТОПУКЛЬОВЦИТЕ

Екран за настройка на Нефтопукльовците в Конфигуратора
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1. Назад

2. Поле за въвеждане на най-малкото число, с което ще се пресмята

3. Поле за въвеждане на най-голямото число, с което ще се пресмята

4. Избор на действията, които ще бъдат упражнявани

5. Опция за включване на числови изрази с преминаване

6. Опция за включване на числови изрази със скоби

7. Опция за работа с неизвестни числа

8. Време за игра

9. Генерирайте код

Важно: Може да намерите подробно описание на изброените по-горе настройки в Ръководството за ползване на Нефтопукльовците.

IX. ЕКРАН ЗА НАСТРОЙКА НА ИГРАТА ЗА ПРАХОПУКЛЬОВЦИТЕ

Екран за настройка на Прахопукльовците в Конфигуратора
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1. Назад

2. Избор на числата, които ще бъдат упражнявани

3. Изчистете вече избраните числа за упражнение

4. Изберете всички числа

5. Избор на действията, които ще бъдат упражнявани

6. Опция за включване на действието умножение с нула

7. Опция за работа с неизвестни числа

8. Време за игра

9. Генерирайте код

Важно: Може да намерите подробно описание на изброените по-горе настройки в Ръководството за ползване на Прахопукльовците.

X. ЕКРАН ЗА НАСТРОЙКА НА ИГРАТА ЗА БОКЛУПУКЛЬОВЦИТЕ

Екран за настройка на Боклупукльовците в Конфигуратора
1
2
3
4
5
6

1. Назад

2. Избор на интервала, в който ще се извършват действията

3. Избор на действията, които ще бъдат упражнявани

4. Избор на броя преминавания, позволени в числовите изрази

5. Време за игра

6. Генерирайте код

Важно: Може да намерите подробно описание на изброените по-горе настройки в Ръководството за ползване на Боклупукльовците.

XI. ЕКРАН ЗА НАСТРОЙКА НА ИГРАТА ЗА ТОРОПУКЛЬОВЦИТЕ

Екран за настройка на Торопукльовците в Конфигуратора
1
2
3
4
5
6
7

1. Назад

2. Избор на интервала, в който ще се извършват действията по намиране на обиколка и/или лице на геометрични фигури

3. Опция за включване на зависимости с „пъти повече“

4. Избор на геометричните фигури, които ще бъдат упражнявани

5. Избор на действията, които ще бъдат упражнявани

6. Време за игра

7. Генерирайте код

Важно: Може да намерите подробно описание на изброените по-горе настройки в Ръководството за ползване на Торопукльовците.

XII. ЕКРАН ЗА НАСТРОЙКА НА ИГРАТА ЗА ЛЕСОПУКЛЬОВЦИТЕ

Екран за настройка на Лесопукльовците в Конфигуратора
1
2
3
4
5
6
7

1. Назад

2. Поле за въвеждане на кода на играта

На https://hub.thepoppals.com/games може да намерите списъка от предефинирани игри. Чрез тях може да упражнявате предмети, които са различни от математика (напр. български език).

3. Опция за стриктно спазване на времето за игра

4. Опция за показване на пояснения след края на нивата (ако в играта има такива)

5. Опция за стриктно спазване на времето, предназначено за пояснения след края на нивата

6. Време за игра

7. Генерирайте код

Важно: Може да намерите подробно описание на изброените по-горе настройки в Ръководството за ползване на Лесопукльовците.

XIII. ДИАЛОГ С КОД

Диалог с код в Конфигуратора
1
2
3
4

1. Оставащо време до изтичане валидността на кода

Показва времето, което остава, докато изтече валидността на генерирания от Вас код. След този период, кодът става невалиден и не може да бъде използван за стартиране на Пукльовците.

2. QR код

Този QR код съдържа информация за настройките на играта, която ще стартирате. Той следва да се сканира от всяко устройство, на което ще играете Пукльовците.

3. Ръчен код за игра

Ръчният код за игра е алтернатива на QR кода. В случай че не може да сканирате кода от устройствата, на които ще играете Пукльовците (напр. защото камерата не работи) - имате възможност да въведете кода ръчно (вместо да госканирате).
Важно: За да използвате ръчния код за игра, е необходимо да имате достъп до интернет, както от Конфигуратора, така и от устройствата, на които ще играете Пукльовците.

4. Добре

Затваря диалога.
Важно: Натиснете бутона „Добре“ само тогава, когато сте стартирали успешно игрите за Пукльовците. Затворите ли диалога, ще трябва да генерирате нов QR код, което ще намали броя на игрите, които ще може да стартирате през съответния абонамент (в случай че Вашият абонамент има такова ограничение).