Пук.бг е първата по рода си образователна платформа за развитие на социални умения у учениците. При това безплатна.

Социалните умения са водещ фактор за успех в 21 в.

Standford University
Carnegie Mellon University
Harvard University
Queen's University
University College London
Chicago University

На съвременият човек му липсват социални умения

Wall Street Journal
LinkedIn
Adecco
Partnership for 21st Century Learning
Програма за международно оценяване на учениците

Развийте социалните умения на своите ученици чрез:

Пук.бг | Проект на homoludens.ai