Ние учим децата да им пука.

За другите. За природата. За света.

Пукльовците са дигитални образователни игри, които помагат на учителите да развиват умения за работа в екип у своите учениции да създават нагласи на загриженост към другите и към света.

Пукльовците са дигитални образователни игри, които помагат на учителите да развиват умения за работа в екип у своите учениции да създават нагласи на загриженост към другите и към света.

Уменията за работа в екип са приоритет за Пукльовците

Пукльовците са измислени същества, на които им пука! Тяхната мисия е да превърнат нашите деца в истински „Пукльовци“ – хора, на които също им пука. За другите, за природата, за света. Защото вярваме, че само в свят, в който хората не са безразлични и им „пука“, може да има положителна промяна. А за да бъде устойчива тази промяна - трябва да сме заедно. Ето защо Пукльовците учат децата ни да работят в екип, да си помагат един друг и да се подкрепят взаимно.
Направихме игрите си безплатни
18382
изиграни безплатни игри
Организирахме безплатни онлайн турнири
365‬
виртуални екипи
Помогнахме с дарение на екологични организации
1250
лв.
Създахоме настолна игра, за да има какво да правите вкъщи
9
подарени настолни игри

Уменията за работа в екип са приоритет за Пукльовците

Пукльовците са измислени същества, на които им пука! Тяхната мисия е да превърнат нашите деца в истински „Пукльовци“ – хора, на които също им пука. За другите, за природата, за света. Защото вярваме, че само в свят, в който хората не са безразлични и им „пука“, може да има положителна промяна. А за да бъде устойчива тази промяна - трябва да сме заедно. Ето защо Пукльовците учат децата ни да работят в екип, да си помагат един друг и да се подкрепят взаимно.
  • Кооперативност
  • Комуникативност
  • Толерантност
  • Емпатия
Уменията за работа в екип са приоритет за Пукльовците
  • Адаптивност
  • Самоконтрол
  • Асертивност
  • Решаване на конфликти
Половината от българските ученици на възраст 15 - 16 години нямат дори базови умения за работа в екип – това показва проуване на Програмата за международно оценяване на учениците (PISA) през 2015 г. От друга страна, според Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD), това са ключови умения за успех в 21 век. Пукльовците адресират този дефицит у нашите деца.

Пукльовците подпомагат развитието на умения за работа в екип в училище и у дома:

1
в училище
Преди играта учителят представя конкретна тема, свързана с екипната работа.
2
в училище
Провежда се дискусия и се дефинират поведения, свързани с конкретната тема.
3
в училище
Учениците играят с Пукльовците, разделени на отбори.
4
в училище
След играта учителят дава обратна връзка в контекста на разглежданата тема.
5
в училище
Всички заедно извеждат правила, подпомагащи екипната работа.
6
в училище
Учениците споделят какво са научили за себе си и какво биха променили в ежедневието си.
7
у дома
Учителят задава групова домашна работа на учениците с Пукльовците.
8
у дома
Учениците играят с Пукльовците, организирани във виртуални екипи.
9
в училище
Учителят, заедно с учениците, дискутират домашната работа с Пукльовците.

Отзиви

Учител
От учители
Ученик
От ученици

Иновативните български училища, които ползват Пукьовците

На картата може да намерите иновативните български училища, които имат платен абонамент и играят с Пукльовците!

Награди и отличия

Най-важната цел за Пукльовците е постигането на положителен социален ефект.
Високи постижения в иновациите
ПРОМЯНАТА

Пукльовците в медиите

Пукльовците се радват на голям обществен и медиен интерес.
Нова Телевизия
БНТ
БНР
БГ Радио
thecreators.bg
uspelite.bg
kafene.bg
Darik News
vesti.bg
edna.bg
dnevnik.bg
actualno.com

Избрани публикации от блога на Пукльовците

Турнирът на Пукльовците е уникален по рода си безплатен турнир, в който могат да участват най-много 12 отбора от 12 различни училища. Целта е отборите да сравнят уменията си за работа в екип, докато решават задачи, свързани с различни учебни предмети (напр. математика и български език). Към цялата статия
Пукльовците са измислени същества, на които им пука! И тяхната цел е да научат и нашите деца да им пука. За другите. За природата. За света околото тях. Само това може да донесе положителна промяна. Но за да е устойчива във времето тази промяна е нужно да сме заедно – да работим в екип, да се окуражаваме, да се подкрепяме, да се приемаме въпреки различията си, да си помагаме. Ето защо Пукльовците учат нашите деца и на тези важни умения. За едно по-добро, устойчиво бъдеще. Към цялата статия
79% от българските работодатели посочват уменията за работа в екип като най-важното изискване към своите кандидати за работа. От друга страна всички теоретични рамки за уменията на 21 в., вкл. тази на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD), посочват уменията за работа в екип като ключови умения за успешното реализиране в личен, социален и професионален план на всеки един от нас. Защо това е така? Към цялата статия